Mosslunda aviation bildgalleri

Spec. Orion G 802 Twin

Längd 6.85 m

Höjd 2.50 m

Spännvidd 9.00 m

Kabinlängd från roderpedaler 2.20 m

Kabinlängd från instrumentpanel 1.75 m

Kabinbredd 1.12 m

Kabinhöjd Säte till tak 0.95 m 

Elektriskt drivna klaffar

Elektriskt drivna infällbara landningsställ

Vingbelastning 93,5 kg. / kvm.

Motor Volvo Moss diesel 190 hp. 2 st. trebladiga propellrar, en på varje sida av flygplanskroppen

Standardtank ( pilot + 3 pass. ) 220 l

Cruise tank ( pilot + 1 pass. ) 400 l

Endast pilot 490 l

Bagagekapacitet 30 kg.

Tomvikt 610 kg.

Total flygvikt 1.050 kg.

Nyttolast ( besättn. + bagage + bränsle ) 440 kg.

FAR - 23 Design Category : Utility 15 M. - 600 M.

Take- off hastighet 65 kt.

Stighastighet Max flygvikt 4,5 m / sek.

Max hastighet 178 kt.

Marsch hastighet 75 % effekt 162 kt.

Stallfart med full klaff 49 kt.

Stallfart utan klaff 54 kt.

Landningsbana min. 200 m.

Max flyghöjd 14.850 ft.

Max räckvidd standardtankar 2640 km.

Max räckvidd fulla tankar 65 % effekt 5280 km.

Max räckvidd endast pilot, fulla tankar

65 % effekt 5880 km.

Propellrar, en på varje sida, är Warp-drive trebladiga med en diameter på 1200 mm.

Dom roterar med en hastighet av 4000 rpm. och ska ge flygplanet en hastighet av runt 300 km/tim

i planflykt. Propellrarna drivs via transmissionen med tandremmar som döljs i inbyggnader i s.k. pyloner.

 

Propellerdrivningen har klätts in med glasfiberepoxi

Stabilisator och höjdroder har monterats

Motor monterad i ett egentillverkat motorfundament inne i flygplanskroppen.

 

 

 

Drivaxel mellan motor och transmission är kopplad med ryckdämpare för att ta upp den något hårda gången i en dieselmotor. Ryckdämparen ( som är tillverkade av specialgummi) tål enligt fabrikanten 5000 timmars drift vid 5000 rpm. Här har man alltså väldiga marginaler.

Transmissionen växlar upp varvtalet så att 3000 rpm. motorvarv ger 4000 rpm. propellervarv.

Och eftersom propellrarna på sidorna inte är lika stora som den skulle varit om en propeller skulle suttit i aktern. 1200 mm. i stället för 1550 mm. i diameter, så behövs ett högre varvtal för att ge samma klös.

Vi bedömer att vi ska kunna flyga med marschfarten 162 knop på 3000 motorvarv. Detta innebär att vi kan bedöma livslängden på motorn till minst 1500 timmar.

De vi talat med om just volvomotorn och att om man kör med 3000 rpm. så: "håller den i evighet" och faktum är att vid just 3000 rpm så går motorn helt jämnt och den "låter inte fet minsta ansträngd".

Sen kan man ju naturligtvis varva upp till 4000 rpm vid start och stigning, men detta är momentant och så gör man ju även om motorn sitter i en bil och man accelererar.

Men vi har spärrat varvtalet vid 4000 rpm.

Motorns orginalgenerator har bytts ut mot en mindre som då endast har halva vikten.

Ett extra luftintag ( scoop) har tillverkats och monterats för att få in kylluft till turboaggregat och avgasrör.

Ny luftkanal mellan turbo ett och turbo två har tllverkats i aluminium som därefter eloxerats rött. Originalmotorns katalysator har monterats i det nya avgassystemet vilket svetsats i tunngodsigt rostfritt stålrör. Den förväntas hjälpa till att om möjligt rena avgaserna före utsläpp samt dessutom fungera som ljuddämpare. Därefter har hela avgaspaketet isolerats med s.k. avgasbandage, för att man inte ska få onödigt mycket värmestrålning inne i motorrummet.

Landningsställen är monterade och planet står nu på sina egna hjul. Ett stort steg framåt. Eldagnin är påbörjad och hundratals elkablar är dragna, Men det räcker ändå inte för fler kablar ska till efter hand.